Asystent Product Managera

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Oczekiwania finansowe netto

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów

 

  1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Veracomp – Exclusive Networks Poland SA , ul. Zawiła 61,  30-390 Kraków , e-mail: veracomp@veracomp.pl. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z powołanym Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@veracomp.pl.

 

  1. Cele, podstawy prawne i okres retencji danych osobowych

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

1) na stanowisko, na które aplikuje kandydat, w zakresie i na podstawie określonych przez Kodeks pracy, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami

2) jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez dodanie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym, to do celów przyszłych rekrutacji przez 6 miesięcy. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

 

3. Odbiorcy danych

1. Dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom.

2. Dane osobowe kandydatów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora w celu świadczenia usług, np. usług teleinformatycznych takich, jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług rekruterskich.

 

4. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

1. Na podstawie RODO każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

dostępu do danych, do otrzymania kopii danych, do sprostowania, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do cofnięcia zgody, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

5. Prawo do wniesienia skargi

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, z którym można kontaktować się listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:  www.uodo.gov.pl.